Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, w których startujemy jako jedna z 5 partii tworzących Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLP .N Zieloni. Komitet, który ma szansę uzyskać najlepszy wynik w wyborach, wprowadzić posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego oraz pokazać, że pokonanie Prawa i Sprawiedliwości jest możliwe tak wiosną w wyborach europejskich, jak i jesienią w wyborach do polskiego Sejmu i Senatu.

W ramach Koalicji wystawimy jako Partia Zieloni trzynaścioro kandydatów i kandydatek, w każdym okręgu wyborczym. Tak, by nasi wyborcy i wyborczynie zawsze mogli oddać na nas swój głos. Nasi kandydaci i kandydatki to osoby, które musimy ze wszystkich sił wspierać. Ich rolą jest promowanie zielonych postulatów oraz zwiększenie rozpoznawalności Partii Zieloni. Musimy im wszyscy pomagać, zarówno zaangażowaniem bezpośrednim w kampanię, tj. organizowanie spotkań z wyborcami, konferencji prasowych, pomoc w znalezieniu billboardów, rozdawaniu ulotek, rozwieszaniu plakatów, jak i pośrednim dzięki wpłatom na ich kampanie wyborcze, promowaniu ich przekazu w social media.

Zachęcamy do finansowego wsparcia ogólnej zielonej kampanii do Parlamentu Europejskiego poprzez wpłacanie darowizn:
Fundusz Wyborczy Partii Zieloni
ul. Marszałkowska 53/46, 00-676 Warszawa
nr rachunku: 72 1020 1097 0000 7002 0126 6873
Tytuł: Darowizna na kampanię Partii Zieloni do PE 2019 Grażyna Kulik.
[nie zapomnijcie o „Grażyna Kulik” na końcu!]

Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na prowadzenie aktywnej kampanii w social media, spot wyborczy, wspólne materiały oraz wydarzenia zielonych kandydatów i kandydatek, wsparcie dla ich działań w terenie.

Darowizny można wpłacać najpóźniej do 6 maja 2019.

UWAGA: Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo.

Wpłaty można realizować jedynie przelewem bankowym z konta osobistego (nie firmowego), czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą i muszą one zawierać imię i nazwisko wpłacającego oraz jego dokładny adres zamieszkania. Łączna suma wpłat na cele statutowe partii, z wyłączeniem składek członkowskich i wpłat na Fundusz Wyborczy partii, nie może przekroczyć 33 750 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego 2019.