Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na radnych lub zarejestrowany został kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w danej gminie.

zgłoszenia do komisji wyborczych (odt)

zgłoszenia do komisji wyborczych (pdf)

Proszę pamiętać, że: samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

http://info.pkw.gov.pl/gdzie-zglosic-chec-udzialu-w-pracach-terytorialnej-lub-obwodowej-komisji-wyborczej/