W naszym przypadku nie ma gwarancji miejsc w komisji wyborczej i zawsze nasi kandydaci i kandydatki podlegają losowaniu do niej.

Zgłoszeń do komisji dokonują osoby przez nas upoważnione. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie gminy, na której terenie znajduje się komisja, do której zgłasza się kandydatów.

Fot. Julo cc0

KOMITET WYBORCZY WYSYŁA TYLKO UPOWAŻNIENIE pozwalające na zgłoszenie osób do komisji, osoba upoważniona sama szykuje pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatów, których wzory można pobrać ze strony PKW.

http://pkw.gov.pl/802_Uchwaly_Panstwowej_Komisji_Wyborczej/2/27861_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast

Upoważnienie wysyłamy pocztą. Do osób, które zbierają podpisy upoważnienia będą wysyłane szybciej, pozostałym dopiero po 17 września.

Zgłoszenia o upoważnienie przyjmujemy do 18 września do godziny 24:00. Zgłoszenia o upoważnienie przyjmujemy WYŁĄCZNIE MAILOWO NA ADRES: okw@partiazieloni.pl

W zgłoszeniu o upoważnienie trzeba nam podać:

– IMIONA i nazwisko osoby dla której wydajemy upoważnienie;

– dokładny adres zamieszkania (ul., nr domu, nr lokalu, miejscowość i kod pocztowy);

– numer ewidencyjny PESEL;

– numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamość, którym się dana osoba posługuje;

– nazwa gminy lub gmin na których obszarze dana osoba chce zgłaszać kandydatów.