Przygotowując się do wyborów samorządowych – przedstawiam y komplet dokumentów:

Śląskie_Pakiet_Wykazów.pdf
Śląskie_Zgoda.pdf
Oświadczenie_Lustracyjne_Ponowne.pdf
Oświadczenie_Lustracyjne_Pierwszy_Raz_Nie_Współpracowałem.pdf
Oświadczenie_Lustracyjne_Pierwszy_Raz_Współpracowałem.pdf