Partia Zieloni 2004 wraz z organizacjami społecznymi startuje w  kampanii samorządowej.

Najważniejsze zielone postulaty samorządowe to:

  • równe szanse;
  • zdrowie i aktywność społeczna;
  • dostęp do przedszkoli dla wszystkich dzieci;
  • rozwój zielonej gospodarki przyjaznej człowiekowi i środowisku, a jednocześnie tworzącej nowe miejsca pracy;
  • zrównoważony transport promujący ruch pieszy, rowerowy i komunikację zbiorową;
  • budownictwo energooszczędne dostępne dla wszystkich.

Więcej można przeczytać w naszym programie: program wyborczy zieloni.