Od kilku miesięcy próbujemy pomóc mieszkańcom Podlesia w Katowicach w ich konflikcie z katowickim urzędem.
Kością niezgody jest plan zagospodarowania przestrzennego i jego zapisy o poszerzeniu ulic. Niestety wiąże się to z koniecznością „uszczuplenia” prywatnych parceli i co najważniejsze pozbawienie ich naturalnych ekranów ochronnych (drzewa i krzewów). A ulicami spokojnej dotąd dzielnicy gnać będą Tiry i setki samochodów.

Wczoraj do działań dołączył Bartłomiej Wrębiak!
W dniu wczorajszym reprezentował nasze Koło na spotkaniu mieszkańców Podlesia z władzami Katowic.
W trakcie tego spotkania wywiązała się zagorzała dyskusja związana z postulatami obu stron.

Rada mieszkańców nie zgadza się na planowane aktywności na terenie ich działek i wnioskuje o kolejne spotkanie.
Stanowisko urzędu miasta zostało zaprezentowane uczestnikom i okazało się dość niespójne, co spotkało się z burzliwą reakcją. W trakcie spotkania była również możliwość podpisania się pod protestem przygotowanym przez mieszkańców.

Materiały: https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idr=112724&idt=514

Protest Katowice Podlesie