Dn. 1.08.2019. jako przedstawiciele Partii Zieloni- Regionu Śląskiego – Koła Katowickiego, spotkaliśmy się (Ewa Skotalczyk i Rafał Rewkowski) z Panem Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza – Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej w związku z naszą akcją organizowaną od czerwca 2019r. „Miasta bez plastiku”.
W czerwcu wystosowaliśmy petycje do wielu miast województwa śląskiego.

✅Oto nasza petycja w skrócie: „Zwracamy się z apelem o zaprzestanie używania jednorazowych, plastikowych i styropianowych opakowań, naczyń, sztućców i plastikowych butelek w instytucjach miejskich oraz podczas wydarzeń finansowanych przez miasto. Postulujemy również o podjęcie akcji edukacyjnej mającej na celu uświadomienie problemu związanego nadmiernym używaniem plastiku”.
Trzeba przyznać, że po wysłaniu naszego pisma Pan Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej od razu wykazał zainteresowanie tematem, zapraszając nas na spotkanie i dyskusję, która wykraczała poza temat samego plastiku. Ochrona środowiska, w którym żyjemy, zapobieganie zmianom klimatu to cały wachlarz problemów łączących się ze sobą.
Pan Prezydent bardzo pozytywnie odniósł się do naszych postulatów, mamy nadzieję, że będzie to skutkować odpowiednią uchwałą lub zarządzeniem w tej sprawie.
Jego przychylność zyskał również pomysł zamontowania kraników z bieżącą wodą pitną dostępną dla mieszkańców w przestrzeni publicznej (tzw. miejskich źródełek)- pierwsze takie już istnieją, ale potrzeba ich znacznie więcej. Widzi także konieczność prowadzenia edukacji ekologicznej z prawdziwego zdarzenia.

🌳Pan Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej okazał się entuzjastą drzew Stawia on duży nacisk na ich ochronę w przestrzeni miejskiej. Z dniem 3 lipca 2019r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie: ochrony zadrzewień na placu budowy.
(http://bip.dabrowa-gornicza.pl/5847/dokument/128643)
✅Godne naśladowania w innych miastach!
To jedna z wielu tzw. „dobrych praktyk” , które warto wdrażać w innych miastach.
Planowany jest również zakup tomografu do badania drzew, dzięki czemu uda się z pewnością uratować wiele drzew obecnie przeznaczanych do wycinki- gdyż ocena ich stanu zdrowia jest niemiarodajna, dlatego mogą się zdarzyć wypadki usunięcia zdrowych drzew.
🌳🌲🌳🌲🌳🌲🌳🌲

🌏Ponieważ nasze podejście do spraw ochrony środowiska i klimatu jest podobne – mamy nadzieję na dalszą współpracę.
Liczymy również na zapoznanie się Pana Prezydenta z naszym Listem Otwartym, który przekazaliśmy w trakcie spotkania.
List otwarty dotyczy najbardziej palącego problemu przed jakim stoi ludzkość. Przed jakim stoją mieszkańcy miast, także miasta Dąbrowa Górnicza. Ten problem to katastrofa klimatyczna, która dzieje się tu i teraz.
Jeszcze dość delikatnie, jeszcze jakby nas to nie dotyczyło…
Niestety dane naukowe są jednoznaczne.
⏰Nie mamy czasu na dywagacje i rozważania.
List otwarty Partia Zieloni apeluje o wprowadzenie w miastach KLIMATYCZNEGO STANU WYJĄTKOWEGO, co wiąże się z konkretnymi działaniami mającymi zminimalizować skutki globalnego ocieplenia.

Jak się okazuje, pewne projekty, jak choćby ten związany z ochroną drzew, już są realizowane w Dąbrowie Górniczej.
Teraz już tylko kolejny krok aby wprowadzić działania kompleksowe.
My – Partia Zieloni – Katowice jesteśmy otwarci na współpracę.
Za zaproszenie, spotkanie, otwartość, za szklaneczkę pysznej wody prosto z kranu (tap water! 💧) – z Dąbrowskie Wodociągi dziękujemy!