@Krystian Mrukwa reprezentował Partię Zieloni na marszu dla obrony drzew przy Parku Śląskim po decyzji o wycięciu 1300 drzew podjętej w urzędzie miasta Chorzów.
#ZieloniZawszeTamGdzieTrzeba