Dziękujemy osobom uczestniczącym i organizującym pikiety solidarności z Białymstokiem.

Z naszej strony obecni byli Halina Kantor i Monika Paca-Bros. Spotkaliśmy również byłą współprzewodniczącą Małgorzata Tkacz-Janik

Niestety był to również dzień oberwania chmury i okazało się, że sprawy pogodowe uniemożliwiły nam pełniejszą obecność.

https://www.facebook.com/events/371889956804013/

fot.: Jack Rekin