Zarząd oraz członkinie i członkowie katowickiego Koła Partii Zieloni stawiają kategoryczny sprzeciw wycince 47 h drzew na terenie Doliny Trzech Stawów oraz domagamy się szybkiej, oficjalnej odpowiedzi jakie jest stanowisko Prezydenta Katowic w tej sprawie.

Katowicki Park Leśny to największy obszar zielony miasta, obejmujący Muchowiec, Brynów, Giszowiec, Ochojec. Łączy się on z pozostałymi terenami zielonymi miasta takimi jak: Park Kościuszki, Las
Murckowski czy rezerwat przyrody Ochojec. Jest to zarazem teren leśny należący do leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na terenie parku zachowały się rdzenne gatunki
roślinne i zwierzęce.

Od zeszłego tygodnia mamy informacje o planowanej wycince. Nie zgadzamy się na nią!
Bezpieczeństwo lotów jest ważne. Jednak dla władz miasta Katowice ważniejsze powinno być zdrowie jego mieszkańców. Drzewa to tlen, pierwiastek niezbędny do życia, prawidłowego rozwoju oraz egzystencji. Władze Miasta powinny wziąć pod uwagę opinie i sprzeciw mieszkańców pamiętając, że to Oni dokonali wyboru swoich przedstawicieli.

Lotnisko Muchowiec jest obiektem sportowym, rekreacyjnym. Nie jest niezbędne do prawidłowego działania miasta. Park, tak!

Znanym jest fakt, iż z powodu oddalenia od Portu Lotniczego w Pyrzowicach władzom Lotniska Muchowiec oraz władzom Katowic zaproponowano przystosowanie lotniska do przejęcia mniejszych
lotów rejsowych i części intensywnego ruchu małych samolotów. Być może to ten pomysł jest impulsem do wycinki drzew, a nie jak twierdzą władze Muchowca zagrożenie ze strony drzew?

Od władz mamy prawa żądać wydania odmowy wycinki i robimy to. Nie dla betonowej dżungli! Nie dla nowego lotniska miejskiego!

W imieniu katowickiego Koła Partii Zieloni, Zarząd oraz Grażyna Kulik i Bartłomiej Wrębiak, Weronika Równicka, Alina Jaworek.