Wzięliśmy dziś udział w Śląski alarm dla Ziemi – drugi Earth Strike.
Była mowa o ratowaniu wody, drzew, powietrza.

Miejmy nadzieję, że ta energia w końcu utwory drogę do głów polityków i szybko weźmiemy się za naprawę klimatu…

Wspólnie maszerowaliśmy z około setką osób zainteresowanych sprawami klimatu.

#EarthStike

Fot. Jarosław Bloch.

Współudział, razem z Partia Zieloni wzięli również Wiosna w Śląskim, Nowoczesna Śląskie, Razem Śląsk, Koalicja Obywatelska Katowice.