Jesteśmy bardzo rozczarowani 😔 orzeczeniem Trybunału Europejskiego w sprawie toksycznej hałdy z Katowic-Szopienic. Trybunał uchylił skargę Komisji Europejskiej, którą Maciej Psych Smykowski Silesia, przewodniczący katowickiego koła Partii Zieloni zainicjował działania komisji.

Trybunał orzekł: ,,nie można uznać, iż Komisja przedstawiła wymagane prawem dowody na to, że sporna mieszanina jest odpadem w rozumieniu dyrektywy 2006/12. Wobec tego instytucja ta nie wykazała, że przemieszczenie tej substancji z Republiki Czeskiej do Polski na przełomie 2010 i 2011 r. stanowiło – na dzień, w którym doszło do jego realizacji […] Skargę Komisji należy zatem oddalić.”

Teraz jedyne, co można zrobić prawnie, to nakłonić polskie władze aby ponownie poruszyły tę kwestię w ministerstwie Republiki Czeskiej i poprosić o reeksport.

Możemy też uznać wyrok trybunału i sprzedać w Czechach to świetne paliwo. Pavel Drobil, były, czeski minister środowiska za którego kadencji pojawiły się te odpady w Polsce. Odszedł on z rządu po aferze korupcyjnej.

Może kiedy taka hałda byłaby bliżej Ostrawy, czy Pragi, to mniej chętnie rząd czeski uznawałby ją za paliwo?

Grażyna Kulik, z Partii Zieloni mówi, że sprawa zostanie zakończona dopiero wtedy gdy teren po hałdzie będzie w pełni zrewitalizowany. 💚

Wciąż jeszcze analizujemy dzisiejszy wyrok i czekamy na oficjalne odpowiedzi od Komisji Europejskiej i Ministerstwa Środowiska.

źródła: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211705&doclang=PL
http://zielone.info/2414/komisja-europejska-wszczela-postepowanie-w-sprawie-toksycznej-haldy-z-republiki-czeskiej/

Jeżeli chcesz nas wesprzeć w tej sprawie, lub w działaniach dotyczących ekologii, solidarności, czy demokracji – zapisz się: https://partiazieloni.pl/dzialaj/ lub wesprzyj nas darowizną: https://partiazieloni.pl/dotacje/