Zmieniajmy świadomość.

Zmieniajmy świadomość.Milion obywateli UE za zakazem klatek w hodowli zwierząt. Doczekamy końca epoki klatkowej? Inicjatywa Obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej” osiągnęła 1 milion podpisów obywateli UE. Cel: całkowity zakaz klatek w hodowli zwierząt.
Czytaj więcej